OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM ANDRZEJA SCHEERA"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

Odznaka poświęcona jest Andrzejowi Scheerowi (1949 – 2010) - założycielowi  (1985r.) Ogólnopolskiego Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych przy Oddziale PTTK w Świdnicy, zwanego Bractwem Krzyżowców. Do Bractwa Krzyżowców należeli pasjonaci z odległych zakątków kraju i z zagranicy. Brat Andrzej podczas 46 Biesiad Pokutnych, promował wiedzę krajoznawczą poprzez popularyzację dawnego prawa średniowiecznego, jakim były elementy tego prawa w polskim krajobrazie  w postaci; krzyży pokutnych, pręgierzy, szubienic, stołów sądowych, wież głodowych itp. oraz rzeźb przydrożnych, kamieni granicznych i słupów pocztowych.

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z  działalnością Andrzeja Scheera.
   

 2. Odznaka jest jednostopniowa.
   

 
 

 1. Osoby które posiadają odznakę Krzyże Pokutne w Polsce, obojętnie w jakim stopniu, przysługuje, przyznaje w/w odznaki, należy podać nr weryfikacyjny stopnia odznaki.
   
 2. Do zdobycia odznaki należy obowiązkowo zwiedzić:
  - 5 zabytków Świdnicy,
  - 5 krzyży pokutnych w Świdnicy,
  - miejsce  pochówku,
  - dowolnych 5 krzyży pokutnych, zwiedzanych podczas 46 Biesiad Pokutnych, wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki,
  Będą honorowane, obiekty krajoznawcze zwiedzane przed data wejścia regulaminu w życie.
   
 3. Czas zdobywania   jest nieograniczony.
   
 4. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 5. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 6. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 7. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 8. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 9. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 10. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   
 11. Regulamin odznaki został wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr  6/2011z dnia 01.12.2011 r. i obowiązuje z dniem podpisania.
   

 


  Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej  „Szlakiem Andrzeja Scheera